Tạo url thân thiện với google cho xenforo

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.

hainq

Member
7 Tháng mười hai 2012
5
0
6
Hướng dẫn tạo Url Thân Thiện Với Google Cho forum Xenforo. Url than thien google dien dan xenforo
Xin chào các bạn! Hiện tại trong phần setting của xenForo đã set URL không có keyword cho các link trong diễn đàn của bạn. Điều này sẽ không tốt cho lắm trong việc SEO diễn đàn vì url chưa được thân thiện với các bộ máy cho lắm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm url tiếng việt không dấu vào forum.

URL thân thiện với các bộ máy tìm kiếm

Bước 1: Các bạn cần có một phần mềm PHP Editor (nên sử dụng Notepad++)
Bước 2: Mở file /library/XenForo/Link.php, trên thanh menu của Notepad++, các bạn chỉnh Encoding > Encode in UTF-8 without BOM
----
CÁCH 1:
Bước 3: Tìm đến dòng 674->677 (nội dung như sau)

PHP:
if ($romanize)
{
$title = utf8_romanize(utf8_deaccent($title));
}
Bước 4: Thêm vào bên dưới đoạn code sau:

PHP:
$aPattern = array (
"a" => "á|à|ạ|ả|ã|ă|ắ|ằ|ặ|ẳ|ẵ|â|ấ|ầ|ậ|ẩ|ẫ|Á|À|Ạ|Ả|Ã|Ă|Ắ|Ằ|Ặ|Ẳ|Ẵ|Â|Ấ|Ầ|Ậ|Ẩ|Ẫ",
"o" => "ó|ò|ọ|ỏ|õ|ô|ố|ồ|ộ|ổ|ỗ|ơ|ớ|ờ|ợ|ở|ỡ|Ó|Ò|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ố|Ồ|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ớ|Ờ|Ợ|Ở|Ỡ",
"e" => "é|è|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ế|ề|ệ|ể|ễ|É|È|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ế|Ề|Ệ|Ể|Ễ",
"u" => "ú|ù|ụ|ủ|ũ|ư|ứ|ừ|ự|ử|ữ|Ú|Ù|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ứ|Ừ|Ự|Ử|Ữ",
"i" => "í|ì|ị|ỉ|ĩ|Í|Ì|Ị|Ỉ|Ĩ",
"y" => "ý|ỳ|ỵ|ỷ|ỹ|Ý|Ỳ|Ỵ|Ỷ|Ỹ",
"d" => "đ|Đ",
);
while(list($key,$value) = each($aPattern))
{
$title = @ereg_replace($value, $key, $title);
}
Cách 2: Tải file , và chép dè vào thư mục sau
/library/XenForO

Link tải: http://www.mediafire.com/?8om19k9bvvkhgna