ĐÂU LÀ BỘ PHẬN CẦN GIỮ GÌN NHẤT TRÊN XE ĐẠP ĐIỆN

  • Ban quản trị sẽ tiến hành rà soát Spamer, các bài viết không đúng chủ đề sẽ bị xóa sạch, Các spamer cố tình sẽ bị Block IP vĩnh viễn.